De Rijksakademie is een bakermat van nieuwe ontwikkelingen en vooruitstrevende kunst. Al meer dan 150 jaar brengen wij uitdagende en getalenteerde kunstenaars samen die aan de wieg staan van nieuwe kunstvormen en stromingen. Het zijn de onbekende talenten van nu, die uitgroeien tot de groten van morgen.

Steun de Rijksakademie en raak betrokken bij deze nieuwe generatie kunstenaars.

Partners, sponsoren en begunstigers

De Rijksakademie is dankbaar voor de langdurige steun van het Ministerie van OCW en het AFK. Daarnaast danken wij maar liefst een derde van ons budget aan de steun van internationale partners, fondsen, sponsoren en particulieren.

Hoofdpartner:
Ammodo

Fellowships support:
Van Bijleveltstichting
De Nederlandsche Bank
Rabobank Kunstzaken
Stichting Elise Mathilde Fonds
Fonds N52 °21’46” O4 °55’4”
Genootschap Noorthey
Stichting Hartwig Foundation
Henk en Victoria de Heus
KRC Collection
Kwintus Fellowship
Han Nefkens Foundation
Marinus Plantema Foundation
Stichting Niemeijer Fonds
Peter Paul Peterich Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Knecht-Drenth Fonds
Tijl Fonds
Vigo-Brug Fonds
Robben Foundation
Willem Sijthoff en Machteld Vos
Saskia J Stuiveling Fellowship
Jacqueline van Tongeren Fellowship
Van Dalsum-Mogendorff Fonds
Wouter Han en Hendrikje Crebolder

Internationale partners:
AC/E, Acción Cultura Espaῆola
Aimée Labarrere de Servitje
Arts Council Korea
Creative New Zealand
Fundación Moisés Cosío Espinosa
Gympsum GalleryHan Nefkens Foundation
Institut Ramon Llull
Lutfia Rabbani Foundation
Pro Helvetia
Saastamoinen Foundation
SAHA
V.A.C. Foundation

Programma- en projectpartners:
150ste verjaardag:
Creative Europe Programme – European Commission
Fonds 21
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds
Stichting ZABAWAS

Open Studios:
Rabobank
Fonds 21
Stichting Stokroos
Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds
Stichting Hinderrust Fonds

Technische werkplaatsen:
BankGiro Loterij Fonds
BeamSystems
Mertens Frames
MTS
Old Holland Classic Colours & MABEF