Disclaimer

De informatie op de website van de Rijksakademie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ingevoerd. De Rijksakademie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gegevens. De informatie mag gedownloaded worden voor persoonlijk gebruik of educatieve en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze site mag openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, behoudens hetgeen door de wet is toegestaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Rijksakademie.