Rijksakademie, History, Contact

Al meer dan 150 jaar staat de Rijksakademie van beeldende kunsten voor artistieke vernieuwing en vooruitstrevende kunst.

Vanuit de visie dat kunst een cruciale motor is voor een open en innovatieve samenleving, creëren we de condities voor kunstenaars om zichzelf uit te dagen en zo de kracht van kunst steeds opnieuw te verbeelden.

In ons residency-programma huisvesten we een internationale, multidisciplinaire, experimenteel en kritisch geëngageerde kunstenaarsgemeenschap. Gedurende de tweejarige residency gaan zo’n vijftig kunstenaars een proces in met een open einde, waarin ze zichzelf uitdagen, hun praktijk verdiepen en nieuwe wegen binnen en buiten het kunstveld verkennen.

Er vinden allerlei vormen van uitwisseling plaats waaronder peer to peer-dialoog en regelmatige bezoeken van een diverse groep vooraanstaande kunstprofessionals. Residents hebben toegang tot technische werkplaatsen en begeleiding door technisch specialisten. De interdisciplinaire werkwijze stimuleert nieuwe manieren van maken en leidt tot innovatieve toepassingen. De bibliotheek en historische collectie geven theoretische context die ervoor zorgt dat de geschiedenis haar weg terugvindt in de kunstpraktijk van nu.

Elk jaar tijdens Open Studios delen de kunstenaars hun werk op een ambitieuze en originele manier met een breder publiek. Ook betrekken wij het publiek bij het creatieve leven van de Rijksakademie door middel van ons publieksprogramma met lezingen, performances en vertoningen die aansluiten bij het hedendaagse artistieke debat.

Rijksakademie-alumni kom je overal tegen. Hun werk is te vinden in kunstbiënnales, tentoonstellingen en collecties, of ze zijn (mede)initiator van kunstenaarsplatforms of -initiatieven over de hele wereld.