Stichting Trustfonds Rijksakademie

RSIN Nummer: 8092.53.793
KvK Nummer: 41211163
BTW Nummer: NL8092.53.793.B.01

Contactgegevens:
Sarphatistraat 470
1018 GW Amsterdam
+31 (0)20 5270 300
trustfonds@rijksakademie.nl

Stichting Trustfonds, statutair gevestigd in Amsterdam, is in 1999 opgericht en heeft als doel de huidige en historische taken van de Rijksakademie van beeldende kunsten financieel te ondersteunen. Ruim een kwart van de activiteiten van de Rijksakademie wordt mogelijk gemaakt met particuliere donaties uit binnen- en buitenland via Stichting Trustfonds.

ANBI

Sichting Trustfonds is aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).

Bestuurssamenstelling

Het bestuur, bestaande uit Wouter Han (voorzitter), Ference Lamp (penningmeester) en Marian Scheele, is belast met het besturen van de Stichting. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn in beginsel uitsluitend voor één volgende periode van maximaal vier jaar herbenoembaar. De bestuurders zijn onbezoldigd.

Beloningsbeleid

De directeur/bestuurder van Stichting Trustfonds Rijksakademie is onbezoldigd. Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen eveneens geen bezoldiging.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we je persoonsgegevens verwerken en beveiligen.