Job Opening: Private Relations Manager

text in Dutch only

Private Relations Manager 24 – 32 uur Stichting Trustfonds Rijksakademie

Introductie

Ter uitbreiding en vernieuwing van het Trustfonds bestaande uit de Director Strategy & Development, Manager Development en Medewerker Fellowships & Hospitality, zoeken we een Private Relations Manager die verantwoordelijk is voor vergroting van de particuliere donaties en fondsenwerving bij private instellingen. We zoeken een sterke, inspirerende verbinder met een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen van donorrelaties, het cultiveren en beheren van nieuwe relaties en het veiligstellen van de huidige donorbasis. De Private Relations Manager beschikt over een relevant netwerk en is een fervent pleitbezorger voor artistieke ontwikkeling in de hedendaagse kunst. Zij/hij/hen heeft de ambitie een ambassadeur te zijn voor de Rijksakademie bij een breed scala aan interne en externe belanghebbenden.

Stichting Trustfonds Rijksakademie

Stichting Trustfonds is de onafhankelijke steunstichting van de Rijksakademie en heeft als doel de huidige en historische taken van de Rijksakademie te ondersteunen. Het Trustfonds is actief in fondsenwerving en relatieontwikkeling bij particulieren, fondsen & stichtingen en bedrijven in binnen- en buitenland. In onze fondsenwerving zijn de residents en advisors belangrijk als bemiddelaar en ambassadeur. Rijksakademie-alumni vormen ook een belangrijke steunpilaar via het Rijksakademie Artists Endowment Fund. Stichting Trustfonds organiseert diverse activiteiten en events voor Vrienden en begunstigers, variërend van kijkjes achter de schermen, rondgang door de ateliers, zomerlunch in de tuin en een Preview van de jaarlijkse Open Studios.

Over de functie

Hoofdverantwoordelijkheden • Ontwikkelt strategieën voor acquisitie en relatieontwikkeling bij particuliere donateurs en private stichtingen; • Overziet het geheel van lopende schenkingsovereenkomsten en verbintenissen met particuliere begunstigers en draagt zorg voor de daaraan verbonden afspraken; • Draagt zorg voor een aantrekkelijk en vernieuwend Vriendenprogramma dat mensen betrekt en enthousiasmeert, maar respecteert tegelijkertijd ook het belang van de focus en concentratie van de individuele kunstenaarspraktijken op de Rijksakademie; • Rapporteert aan directeur Strategy & Development.

Kerntaken • Onderhoudt en ontwikkelt relaties met individuele en private begunstigers, belangrijke stakeholders en belanghebbenden; • Bewaakt en zorgt voor naleving van afspraken voortkomend uit donatie-overeenkomsten en verbintenissen met begunstigers; • Ontwikkelt een netwerk van toekomstige potentiele begunstigers; • Ontwikkelt en implementeert acties voor een prospect cyclus; • Coördineert en produceert wervingsevents en Vriendenontvangsten.

Profiel • Heeft een grondige kennis van het landschap van particuliere en institutionele donateurs en verzamelaars van hedendaagse kunst op hoog niveau en is daarin het gezicht naar buiten voor de Rijksakademie; • Heeft een aantoonbaar trackrecord in het werven van kleine en grote donateurs en het uitbouwen van een relevant netwerk van stakeholders; • Kan op hoog niveau fondsenwerving-strategieën ontwikkelen en uitvoeren; • Heeft een goede spreek- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels; • Beschikt over een flexibele en samenwerkende houding en is niet bang de handen uit de mouwen te steken; • Heeft een groot enthousiasme voor beeldende kunst, met een nadruk op jonge hedendaagse kunst.

Competenties • Een uitstekende, ervaren en zelfverzekerde communicator, zowel intern als extern; • Een uitstekende relatiebouwer, diplomatiek, een goede luisteraar met sterke persoonlijke vaardigheden; • Weet ideeën en netwerk om te zetten in tastbare resultaten; • Is toegewijd aan de waarden en missie van de Rijksakademie, heeft gevoel voor kwetsbare artistieke kunstenaarsprocessen versus de benodigde commercialiteit om donateurs te betrekken en succesvol te zijn; • Heeft gevoel voor kwaliteit en oog voor detail; • Is een echte teamplayer.

Opleiding, ervaring en inschaling Om deze functie op een goede en adequate manier te kunnen vervullen, is zowel een abstractie als hands-on aanpak vereist. Dat betekent naast een universitaire scholing, minimaal 6 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en context.

Inschaling is afhankelijk van leeftijd en ervaring en loopt van schaal 9 tot 11 van de Museum CAO.

Sollicitatie

Reageren op deze functie kan door je cv en motivatiebrief te mailen naar Susan Gloudemans, director Strategy & Development. Bij vragen over deze functie kan ook contact worden opgenomen via susan.gloudemans@rijksakademie.nl. De sluitingsdatum is vrijdag 12 maart 2021.

Archive