Nieuwe werkplaats Social Practice, met werkplaats specialist Elke Uitentuis

Dit voorjaar introduceren we een nieuwe werkplaats gericht op social practice en hebben we een specialist aangesteld om deze werkplaats te leiden, kunstenaar Elke Uitentuis.

De werkplaats stimuleert nieuwe vormen van samenwerking en stelt kunstenaars in staat sterkere banden en dialoog aan te gaan in de lokale context van de Rijksakademie, Amsterdam Oost en daarbuiten. Elke Uitentuis zal deze werkplaats en de hieruit voortkomende projecten ontwikkelen in samenwerking met resident artists, het nabijgelegen Framer Framed, platform voor kunst en cultuur, en door partnerschappen op te bouwen met een reeks lokale organisaties. De rol van de social specialist wordt ondersteund door het BankGiro Loterij Fonds, onderdeel van Stichting DOEN.

Steeds meer kunstenaars werken buiten de kaders van de gevestigde kunstwereld en zoeken naar een betekenisvolle rol binnen een maatschappelijke context. Ze werken met individuen of groepen waarbij het eindresultaat niet per se een fysiek werk is, maar een kritische interventie, een debat of een sociale uitwisseling. De nieuwe social practice werkplaats is in het leven geroepen om kunstenaars die op dit terrein werkzaam zijn of willen zijn te faciliteren. Daarnaast zal de werkplaats ook onderzoeken hoe we vanuit de Rijksakademie de mensen en gemeenschappen waar de kunstenaars mee samenwerken, kunnen voorzien in hun behoeften. Elke Uitentuis: “Ik hoop dat de werkplaats creatieve en duurzame netwerken van solidariteit en zorg tot stand brengt, die de Rijksakademie verbinden met haar omgeving en andersom.”

Elke Uitentuis

Elke Uitentuis is beeldend kunstenaar, mensenrechtenactivist en moeder. Van 2005 tot 2013 maakte zij deel uit van het kunstenaarsduo Osterholt/Uitentuis. Zij realiseerden gemeenschapsprojecten in Amsterdam, Caïro, Istanbul en Los Angeles met als doel de relatie van mensen met hun directe omgeving te democratiseren. In 2013 raakte Uitentuis betrokken bij het vluchtelingencollectief ‘We Are Here’. Samen zetten zij een school op voor vluchtelingen in limbo, die anders geen toegang hebben tot onderwijs, en verschillende kunstprojecten zoals het theaterstuk 'Labyrinth', en het kookproject 'Wij Zijn Hier, wij koken hier'. Vanaf 2017 zette zij zich in voor de 'Vluchtmaat'. Dit was een tijdelijke opvang voor 40 ongedocumenteerde vluchtelingen en een werkruimte voor kunstenaars en sociale ondernemers. Binnen deze omgeving kwam het collectief 'We Sell Reality' tot leven. Het collectief bestaat uit zowel ongedocumenteerde als gedocumenteerde kunstenaars en reflecteert op de paradox van gesloten grenzen voor de één en open grenzen voor de ander. Het team ontwikkelt producten en presentaties met als doel inzicht te geven in het leven van ongedocumenteerde vluchtelingen. Het collectief exposeerde in het Amsterdam Museum, Framer Framed en de Kunsthal, Rotterdam.

Archief