Doe een eenmalige donatie

Elke bijdrage heeft impact. Met jouw gift kunnen we de voorwaarden blijven scheppen waarin kunstenaars zich kunnen ontlplooien. Steun de ontwikkeling van een nieuwe generatie kunstenaars met een eenmalige donatie. Elke bijdrage maakt een verschil.

De Rijksakademie vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw donatie wordt afgehandeld door Mollie en valt daarmee onder hun privacybeleid. Alle donaties zijn definitief, restitutie is helaas niet mogelijk.

Support

Al 150 jaar is de Rijksakademie de bakermat van uitdagende en vernieuwende kunst. We stimuleren de ontwikkeling van beloftevolle kunstenaars en promoten het belang van kunst als een veranderende kracht in de samenleving. 

Sluit je aan en steun een nieuwe generatie kunstenaars.