Over de Steunstichting

Stichting Trustfonds is een onafhankelijke steunstichting van de Rijksakademie. Het Trustfonds is geregistreerd als ANBI. Door de ANBI-status zijn we vrijgesteld van belasting op donaties en legaten. Dit maakt een gift voor donateurs aftrekbaar van de belasting.

Vind hier ons jaarverslag.

RSIN Nummer: 8092.53.793
KvK Nummer: 41211163

Support

Al 150 jaar is de Rijksakademie de bakermat van uitdagende en vernieuwende kunst. We stimuleren de ontwikkeling van beloftevolle kunstenaars en promoten het belang van kunst als een veranderende kracht in de samenleving. 

Sluit je aan en steun een nieuwe generatie kunstenaars.