Nalaten

Wanneer groot talent niet de steun en stimulering krijgt die het nodig heeft om verder te groeien, gaat een belangrijk deel van ons toekomstig erfgoed verloren. Zou Berlage Berlage zijn geweest zonder zijn verblijf aan de Rijksakademie? Mondriaan? Constant? Karel Appel? Of recenter Jennifer Tee, Ryan Gander en Femke Herregraven? Elk van hen kreeg de kans hun artistieke talenten te ontwikkelen op de Rijksakademie.

Je kunt nu een blijvende bijdrage doen om ervoor te zorgen dat de Rijksakademie dit belangrijke werk kan voortzetten, ongeacht wat de toekomst brengt. Je kunt dit doen door middel van een legaat of door een erfenis op te nemen in je testament of een Fonds op Naam op te richten. 

Mocht je meer willen weten over nalaten aan de Rijksakademie, dan kun je contact opnemen met María Virto Marcilla, Manager Development.

Support

Al 150 jaar is de Rijksakademie de bakermat van uitdagende en vernieuwende kunst. We stimuleren de ontwikkeling van beloftevolle kunstenaars en promoten het belang van kunst als een veranderende kracht in de samenleving. 

Sluit je aan en steun een nieuwe generatie kunstenaars.