Onze Begunstigers

De Rijksakademie wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Hoofdpartner:
Ammodo

Fellowships support:
Van Bijleveltstichting
De Nederlandsche Bank
Stichting Elise Mathilde Fonds
Fonds 21
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Genootschap Noorthey
Henk en Victoria de Heus
Kwintus Art Fellowship
Stichting Niemeijer Fonds
Normec Group
Peter Paul Peterich Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Fonds 5
Jaap Heij en Maudy Smith Fonds
Knecht-Drenth Fonds
Leendert van Lier Fonds
Tony Andreas Fonds
Vigo-brug Fonds
Robben Foundation
Willem Sijthoff en Machteld Vos
Stichting Justine Borkes
Jacqueline van Tongeren Fellowship
Van Dalsum-Mogendorff Fonds
Mercedes Villardell

Internationale partners:
Arts Council Korea
Durjoy Bangladesh Foundation
Han Nefkens Foundation
Inlaks Foundation
Instituto Inclusartiz
Pro Helvetia
Saastamoinen Foundation
SAHA
Uniarts Helsinki’s Academy of Fine Arts
Han Nefkens Foundation

Programma- en projectpartners:
Europe Programme – European Commission

Open Studios:
Fonds 21
Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds
Jaap Harten Fonds
Stichting Stokroos
Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds

Technische werkplaatsen:
Gieskes-Strijbis Fonds
Mertens Frames
MTS
Old Holland Classic Colours & MABEF
Rabobank Nederland
VriendenLoterij Fonds

Rijksakademie Vriendenkring:
Trustees, Patrons, Associates & Patrons

En anderen die anoniem wensen te blijven

Join & Support

Al 150 jaar is de Rijksakademie de bakermat van uitdagende en vernieuwende kunst. We stimuleren de ontwikkeling van beloftevolle kunstenaars en promoten het belang van kunst als een veranderende kracht in de samenleving. 

Sluit je aan en steun een nieuwe generatie kunstenaars.