Onze Begunstigers

De Rijksakademie wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Hoofdpartner:
Ammodo

Fellowships support:
De Nederlandsche Bank
Fonds 21
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Genootschap Noorthey
Henk en Victoria de Heus
Jacqueline van Tongeren Fellowship
Kwintus Art Fellowship
Normec Group
Peter Paul Peterich Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
   Fonds 5
   Jaap Heij en Maudy Smith Fonds
   Knecht-Drenth Fonds
   Leendert van Lier Fonds
   Tony Andreas Fonds
   Vigo-brug Fonds
Prins Constantijn van Oranje-Nassau
Robben Foundation
Willem Sijthoff en Machteld Vos
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Justine Borkes
Stichting Niemeijer Fonds
Van Bijleveltstichting
Van Dalsum-Mogendorff Fonds
Mercedes Vilardell

Internationale partners:
Arts Council Korea
Durjoy Bangladesh Foundation
Han Nefkens Foundation
Inlaks Shivdasani Foundation
Instituto Inclusartiz
Pro Helvetia
Saastamoinen Foundation
SAHA
Uniarts Helsinki’s Academy of Fine Arts

Programma- en projectpartners:
Europe Programme – European Commission

Open Studios:
Fonds 21
Jaap Harten Fonds
Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds
Stichting Hinderrust Fonds
Stichting Stokroos

Technische werkplaatsen:
Gieskes-Strijbis Fonds
Jan Steen Fonds (via Prins Bernhard Cultuurfonds)
Mertens Frames
MTS
Old Holland Classic Colours & MABEF
Rabobank Nederland
VriendenLoterij Fonds

Rijksakademie Vriendenkring:
Trustees, Patrons, Associates & Patrons

En anderen die anoniem wensen te blijven

Support

Al 150 jaar is de Rijksakademie de bakermat van uitdagende en vernieuwende kunst. We stimuleren de ontwikkeling van beloftevolle kunstenaars en promoten het belang van kunst als een veranderende kracht in de samenleving. 

Sluit je aan en steun een nieuwe generatie kunstenaars.