Steun een programma

Met een programmabijdrage help je de Rijksakademie te investeren in nieuwe ontwikkelingen en programma’s voor het publiek. Onze jaarlijkse Open Studios, publieke programma's, investeringen in nieuwe technologieën en programma's in de werkplaatsen worden mogelijk gemaakt met steun van fondsen en patrons.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met María Virto Marcilla, Manager Development.

Support

Al 150 jaar is de Rijksakademie de bakermat van uitdagende en vernieuwende kunst. We stimuleren de ontwikkeling van beloftevolle kunstenaars en promoten het belang van kunst als een veranderende kracht in de samenleving. 

Sluit je aan en steun een nieuwe generatie kunstenaars.